you tube தளத்திலிருந்து மென்பொருள் இன்றி தரவிறக்கம் செய்யலாம்.

எந்தவிதம்மான  மென்பொருளும்  இன்றி  நீங்கள்    ரசிக்கும்   வீடியோ
கட்சியினை  you tube  தளத்திலிருந்து  இலகுவாகவும்  விரைவாகவும்  தரவிறக்கம்

செய்ய  முடியும் 
 
முதலில்  நீங்கள்  தரவிறக்கம்  செய்ய  
விரும்மும் வீடியோ  வினை   you tube  
தளத்தில்  play  செய்யவும்  . அதன்  URL
ஐ  copy செய்து  உங்கள்  address baril  pest   செய்யவும் .

நீங்கள்  copy செய்து  pest செய்தது      இவ்வாறு  அமையும்
 http://www.youtube.com/watch?v=pmhaFqshE5U  இதில் 
kick   என்ற  சொல்லை  நீங்கள்  பேஸ்ட் செய்ததில் 
youtube  க்கு  முன்னர்  type   செய்து செயற்படுத்தவும்.
 http://www. kickyoutube.com/watch?v=pmhaFqshE5U
மேலே  காட்டியவாறு

இப்போது  வீடியோ வினை  தரவிறக்கம் செய்வதற்கான
தளம் தோன்றும். அதில் உங்களுக்கு  தேவையான மாதிரியை 
தெரிவு  செய்து மிக சுலபமாக  தரவிறக்கம் செய்யலாம்.
Share
Share

2 comments:

poovathi சொன்னது…

http://www.onlinevideoconverter.com/
எந்தவிதம்மான மென்பொருளும் இன்றி நீங்கள் ரசிக்கும் வீடியோ
கட்சியினை you tube தளத்திலிருந்து இலகுவாகவும் விரைவாகவும் தரவிறக்கம்
செய்ய முடியும்

Mahan.Thamesh சொன்னது…

நன்றி உனது கருத்துக்கு

கருத்துரையிடுக