காதல் த(பி)த்துவம்


அசடனையும் அறிவுகூர்ரமை உள்ளவனாய் மாற்றைவிடும் காதல் -சார்லஸ்டிக்கன்
    அதுதான் சில நொடிபொழுதிலே கவுள்றாங்க ( கவரப்படுறாங்க)

போர் வாளின்றி தன் ராஜ்ஜியத்தை  ஆள்வது காதல் -ஹெர்பாட்
    பென்கள் பார்த்தாலே போதும் இது தேவை இல்லை தானே

உலகை வலம்வரவும் சுற்றிவரவும் செய்வது காதல் -மார்லோ
   பார்க் பீச் எண்ணு சுத்துறத சொல்லுறாரு
காதல் ஒருவரை தொடும் போது அவர் கவிஞராகிறார் -பிளேட்டோ
 பைத்தியகாரதனமாக பேசுவதை சொல்லுறாரு போல

சூரியன் மறையலாம் ஆனால் நிலையான காதல் மறைவதில்லை-ஊட்
  உண்மைதாங்கப்ப
 படிச்சிட்டு எனக்கும் சொல்லிட்டு போங்க இவங்க சொன்னது பத்தி
Share
Share