உங்கள் புகைப்படங்களை இணைய தள உதவியுடன் வித்தியாசமாக வடிவமைக்க 2

உங்கள் புகைப்படங்களை இணைய தள உதவியுடன் வித்தியாசமாக வடிவமைக்க ஏற்கனவே இரண்டு இணைய முகவரி பற்றி பார்த்தோம் . இப்போது அதே போன்று சற்று வித்தியாசமான இனையதளம் http://fr.funphotobox.com/ ஆகும் .


இவ் இணைய தளத்தின் சிறப்பு என்னவெனில் இங்கு உங்களுக்கான படங்களின் மாதிரி பல்வேறு தலைப்புகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .
அதாவது அனிமேஷன்.மற்றும் கார்டு,இன்னும்பல  அத்துடன் இதில்
உங்களின் புகைப்படத்தின் தேவையான பகுதியைதெரிவு செய்யும் வசதி உண்டு என்பதுடன் வடிவமைக்கப்படும் படங்கள் இவ் இனைய தளத்தில் இருந்தே பல சமூகவலைத்தளங்களுக்கு பகிர முடியும், 
http://fr.funphotobox.com/
Share
Share