25க்கும் மேற்பட்ட செயல்களை செய்ய சாப்ட்வேர்

வழக்கமாக கம்யுட்டர் பணிகளுக்கு நாம்
தனிதனி சாப்ட்வேர்கள் வைத்திருப்போம். Disc Cleaner முதற்கொண்டு System Information வரை வெவ்வேறு சாப்ட்வேர்களை கொண்டு செய்வோம். சில பணிகளை கம்யுட்டரிலேயே இணைந்து வரும் System Tool  மூலம் செய்வோம். ஆனால் இந்த சாப்ட்வேரில் 
25க்கும் மேற்பட்ட செயல்களை செய்யலாம். 8 எம்.பி. கொள்ளளவு கொண்ட செய்யவும்.,இதனை இன்ஸ்டால் செய்து ஒப்பன் செய்ததும் உங்களுக்கு கீழ்கண்ட விண்டோ ஓப்பன் ஆகும்.இதில் 1 Click Maintenance ல்
Registry Cleaner.Shortcuts fixer.Startup Manager.Temporary Files Cleaner.Spyware
Remover என செயல்கள் இருக்கும். 
இதில உள்ள Scan for issues
கிளிக் செய்ய கீழ்கண்ட விண்டொ ஓப்பன்ஆகும்.எதில் எதில குறைகள் உள்ளதோ அந்த குறைகள் நமக்கு சுட்டிகாட்டும். குறைகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம்உங்களுக்கு எந்த வசதி தேவைபடுகின்றதோ அதனை இந்த சாப்ட்வேர் மூலம்
எளிதிலபயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.பயன்படுத்திப்பாருங்கள
பதிவிறக்கம் செய்ய  http://www.4shared.com/file/p6e090Lj/gusetup.html
Share
Share